• Budite orginalni i prepoznatljivi

  Dizajn vizualnog identiteta i promo materijala

  • Budite orginalni i prepoznatljivi

   Dizajn vizualnih identiteta i promo materijala

   Radimo uslugu dizajniranja svih vrsta logotipa i vizualnih identiteta, dizajniranje posjetnica, reklamnih tabli, cjenika za ugostitelje, bannera za reklame i drugih promotivnih materijala. Uz dizajn, nudimo i pripremu za tisak.

   Izrada logotipa i vizualnog identiteta ili redizajn postojećeg. 

   Dizajn i izrada posjetnica ili “vizitki” u svim formatima, jednostrano ili obostrano prema Vašim željama.

   Dizajn i izrada roll up bannera ili “pingvina” u dimenziji 200x85cm prema Vašim željama.

   Dizajn i izrada cjenika za restorane i kafiće prema Vašim željama.

   Dizajn i izrada promotivnih materijala, brošura, kataloga, plakata raznih dimanzija prema Vašim željama.

   Dizajn i izrada reklamnih materijala poput plakata ranih dimanzija, dizajn rokovnika i ostalih promo materijala.