Budite prepoznatljivi i orginalni.

Naše usluge maksimalno smo prilagodili trendovima.

Svaka usluga detaljno je razrađena i prilagođena Vama.

Ponudu naših usluga koncipirali smo tako da tvore jedan zatvoreni krug. Dizajniramo logotipove, posjetnice, cjenike i reklamne materijale i radimo web stranice, vodimo društvene mreže i oglašavamo na društvenim mrežama Facebook, Instagram, LinkedIn i Google Ads.

Na taj način nudimo Vam mogućnost izrade web stranice i oglašavanje iste u svrhu povećanja prodaje.

Cijene paketa ovise o obujmu posla, a paketi su prilagođeni malim, srednjim i velikim obrtnicima i tvrtkama, ovisno o njihovim željama i potrebama, te se sa svakim klijentom posebno definira način rada.

Budite prepoznatljivi i orginalni.

DIGITALNI DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA

Radimo uslugu dizajniranja svih vrsta logotipa i vizualnih identiteta, dizajniranje posjetnica, reklamnih tabli, cjenika za ugostitelje, bannera za reklame i drugih promotivnih materijala. Uz dizajn, nudimo i prepremu za tisak.

Izrada logotipa i vizualnog identiteta ili redizajn postojećeg. 

Dizajn i izrada posjetnica ili “vizitki” u svim formatima, jednostrano ili obostrano prema Vašim željama.

Dizajn i izrada roll up bannera ili “pingvina” u dimenziji 200x85cm prema Vašim željama.

Dizajn i izrada cjenika za restorane i kafiće prema Vašim željama.

Dizajn i izrada promotivnih materijala, brošura, kataloga, plakata raznih dimanzija prema Vašim željama.

Dizajn i izrada reklamnih materijala poput plakata ranih dimanzija, dizajn rokovnika i ostalih promo materijala.